Historie

Swingový Big Band Vladislava Brože je orchestr, který vznikl na amatérské bázi a patří k orchestrům s nejdelší tradicí v Praze. Počátky souboru sahají do gymnazijních let jeho prvního kapelníka Vladislava Brože. Prapůvodní hudební těleso bylo založeno již v průběhu roku 1943, jako školní studentský orchestr.

Postupem let se začal stylizovat do podoby klasického swingového Big Bandu. V polovině padesátých let, po návratu kapelníka ze základní vojenské služby, kterou absolvoval jako klarinetista ÚH Čs. letectva, začíná orchestr nacházet uplatnění na plesech, čajích, podnikových večírcích apod.

Začátkem šedesátých let byl pevně zakotvený mezi pražskými soubory. Orchestr byl složen výhradně z amatérských hudebníků a účinkoval pod patronací Pražského kulturního střediska a pod patronací ZV klubu ROK Tesla Karlín.

K výraznému posunu ve výkonnosti orchestru došlo v sedmdesátých letech, kdy orchestr začala opouštět původní zakládající garnitura amatérských hudebníků a do orchestru byli angažováni podstatně lépe vybavení hudebníci. S těmito změnami byl kladen větší důraz i na interpretační kvalitu a repertoár. Orchestr byl vybaven vlastní zvukovou aparaturou a kontrabas byl nahrazen modernější basovou kytarou. V této době s orchestrem zpívala dvojice Meda Machová a Karel Vlasák. Obohacením zvuku orchestru bylo rozšíření vokální sekce na tři zpěváky ve složení Marcela Bedaňová, Jarka Ochmanová a Jan Vaníček.

V roce 1983 postihla orchestr nenadálá, ale krutá událost. Náhle zemřel zakladatel, kapelník, vynikající člověk a kamarád pan Vladislav Brož. Vedení orchestru pod stejným názvem se ujal dlouholetý člen orchestru a spoluorganizátor pan Georgij Arsenjev. Na místo dirigenta byl povolán pan Václav Lexa, vynikající hudebník s dlouholetou praxí u ÚH armády. Po třech letech přišel na jeho místo mladý absolvent Pražské konzervatoře klarinetista a saxofonista Jan Smolík.

Od tohoto momentu začala nová éra orchestru. Poměrně v krátké době došlo k doplnění orchestru mladšími profesionály a kapela začala nacházet uplatnění ve velkých sálech na prestižních společenských událostech především v Praze.

Po sametové revoluci došlo k výrazným změnám společenského života a orchestr se přeorientoval na novou klientelu se zaměřením na stylovou interpretaci společenských tanců. Nad společenskými a podnikovými plesy převážilo účinkování na plesech tanečních škol a plesech maturitních ročníků. Do orchestru nastoupily profesionální zpěvačky Zdeňka Drešerová, Ivana Zbořilová a alternující Ivana Tvarohová. Na mužském postu zůstal Jan Vaníček, který zároveň akce moderoval.

V sezóně 1999 – 2000 ukončil své působení v Big Bandu Jan Smolík a novým dirigentem se stal pan Antonín Mikulka, který jako aranžér oživil repertoár tohoto orchestru.

V roce 2006 nastoupil mladý a nadějný zpěvák Ing. Stanislav Čorba a alternaci ženských hlasů posílila Hana Pelcová. V roce 2007 ukončil své působení v orchestru po 27 letech pan Jan Vaníček.

V sezoně 2010-2011 odešel po desetiletém působení pan Antonín Mikulka a na jeho místo nastoupil PaedDr.Otakar Martinovský, hudební pedagog a sólista na saxofon a klarinet.

V prosinci 2012 po krátké nemoci zemřel ve věku 80ti let dlouholetý člen, majitel a vedoucí orchestru, osobní přítel zakladatele Big Bandu pana Vladislava Brože, pan Georgij Arsenjev, který 29 let od úmrtí zakladatele zajišťoval organizaci činnosti orchestru a dotvářel tak vysokou hudební úroveň. Ještě za svého života stanovil jako svého nástupce služebně nejstaršího člena a osobního přítele Ing. Jiřího Opršala, který se ujal vedení orchestru po organizační stránce a spolu s uměleckým vedoucím a dirigentem PaedDr. Otakarem Martinovským, pokračují ve vysoké profesionalitě a tradici Big Bandu Vladislava Brože.

TOPlist